Zastosowanie

 

Konstrukcyjne drewno klejone najpowszechniej wykorzystuje się w budownictwie. Ponieważ jest traktowane jako współczesny materiał budowlany można je spotkać w licznych konstrukcjach inżynierskich powstałych w okresie ostatniego stulecia.

W początkowym jego okresie największą uwagę przyciągała wytrzymałość drewna klejonego. Obecnie docenia się korzyści wynikające z punktu widzenia architektonicznego. Zauważono bowiem, że konstrukcyjne drewno klejone to materiał dający praktycznie nieograniczone możliwości formowania kształtów budowli. Olbrzymie rozpiętości, które można uzyskać stosując drewno klejone, pozwalają na dużą dowolność kształtowania wnętrz użytkowych. Z tego też względu, drewno klejone jest stosowane przy budowie różnorakich obiektów takich jak:

  • hale sportowe, widowiskowe, wystawiennicze, kongresowe, dworcowe, targowe, produkcyjne
  • parki wodne, kryte pływalnie i sztuczne lodowiska
  • obiekty handlowe, dydaktyczne, muzealne, hotelowe, restauracyjne
  • kościoły, kaplice, domy modlitw
  • korty tenisowe, ujeżdżalnie i kryte trybuny
  • hangary , magazyny, wiaty
  • sale teatralne, rozrywkowo-taneczne i muszle koncertowe
  • ogrody zimowe i budynki rolnicze

Szczególnie ważne miejsce, w realizacjach opartych na drewnie klejonym zajmują hale sportowe i kryte pływalnie. W niektórych przypadkach drewno klejone jest wyraźnie preferowanym materiałem budowlanym, tak jak w przypadku konstrukcji przykryć nad basenami, magazynami soli czy obiektami związanymi z przyrodą. Przekonano się bowiem, że w przypadku pływalni czyli tam gdzie jest duża wilgotność powietrza, drewno jest najlepszym materiałem konstrukcyjnym. Podobnie, budulec ten okazuje się niezastąpionym wręcz tworzywem konstrukcyjnym w środowiskach agresywnych, takich jak magazyny soli czy trawialnie. Drewno klejone nie ulega tak łatwo degradacji pod wpływem środków chemicznych jak inne materiały, gdyż posiada dużą odporność na działanie gazów i soli. Również w przypadku niektórych wnętrz użytkowych, takich jak obiekty sakralne czy sale wystawiennicze, ze względu na pełen wdzięku wygląd, architekci sięgają głównie po drewno klejone.

Generalnie o stosowaniu drewna w obiektach użyteczności publicznej przesądza fakt, że bez problemu spełnia ono wymagania dotyczące odporności ogniowej, co decyduje o bezpieczeństwie konstrukcji i przebywających tam osób. Zatem w tych obiektach, gdzie jednorazowo przebywają duże grupy ludzi drewno klejone okazuje się być materiałem wręcz niezastąpionym.

Ze względu na ogół pozytywnych i wyjątkowych, korzystnych dla człowieka i jego środowiska właściwości drewna jako materiału naturalnego, oraz cechy związane z jego wytrzymałością, droga do coraz powszechniejszych zastosowań konstrukcyjnego drewna klejonego w budownictwie pozostaje szeroko otwarta. Dotyczy to zarówno obiektów użyteczności publicznej jak i obiektów przemysłowych.

Przy wyborze drewna klejonego nie bez znaczenia pozostają względy ekonomiczne. Przy obecnych cenach w przypadku pokryć o dużych rozpiętościach konstrukcja drewniana może być nawet dwa razy tańsza od konstrukcji stalowej.

Konstrukcyjne drewno klejone jest drewnem budowlanym stosowanym w konstrukcjach inżynierskich a więc takich, których właściwości i parametry na etapie projektowania zostały dokładnie obliczone. Z reguły przekracza swoimi wymiarami zwykłe elementy ciesielskie wycięte z pni drzew. Z tego powodu elementy klejone nazywa się również wielkowymiarowymi elementami konstrukcyjnymi z drewna klejonego. Elementy te znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie należy pokonać duże rozpiętości, jak np. w przykryciach hal handlowych, czy przy budowie mostów. W budowlach inżynierskich każdy element nośny posiada optymalnie dobrany przekrój do funkcji jaką spełnia w konstrukcji i może być wykonany tylko z odpowiedniego rodzaju materiału wskazanego przez projektanta. Dotyczy to również elementów z konstrukcyjnego drewna klejonego.

Elementy te często posiadają na swojej długości przekrój zróżnicowany, stosowny do charakteru wytężenia w ustroju budowlanym a ich kształt jest dopasowany do bryły obiektu. Z tego powodu produkcja drewna klejonego dla potrzeb budowlanych podlega ścisłym rygorom, takim samym prawidłowościom podlega projektowanie i sztuka wznoszenia budowli z zastosowaniem konstrukcyjnego drewna klejonego Zatem dostawę i montaż konstrukcji z drewna klejonego zleca się tylko wyspecjalizowanym firmom budowlanym.