Zalety

1.Izolacyjność

Niski współczynnik przewodnictwa ciepła nie powoduje powstawania mostków termicznych, a wręcz izoluje. Doskonale sprawdza się zarówno w wysokich jak i niskich temperaturach.

2.Trwałość

Drewno jest materiałem naturalnym, co czyni je odpornym na działanie środowisk agresywnych. W środowisku kwaśnym drewno zaczyna ulegać rozkładowi przy kwasowości pH≤2, a beton i stal rozkładają się już przy pH≤5. Drewno wykazuje znakomitą odporność na sole, które dodatkowo je konserwują. Dlatego konstrukcje z drewna klejonego doskonale wytrzymują w agresywnym środowisku i są używane w przemyśle chemicznym, spożywczym, w obiektach rolniczych oraz magazynach soli i nawozów sztucznych.

3.Plastyczność

Dzięki temu, że drewno klejone powstaje z cienkich, giętkich desek, może być łatwo kształtowane w łuki. Dodatkowo przy projektowaniu pozornie prostoliniowych elementów można nadać im wstępną strzałkę ugięcia, co pozwala zaprojektować bardziej smukłe, delikatniejsze i co za tym idzie, tańsze konstrukcje.

4.Ognioodporność

Drewno klejone warstwowo po sfazowaniu krawędzi oraz struganiu powierzchni, jest materiałem odpornym na działanie ognia. Zwęglona zewnętrzna powłoka stanowi ochronę dla części wewnętrznej (nośnej) elementów, czym zapewnia długotrwałą odporność na działanie ognia. Wszystko to sprawia, iż konstrukcje z drewna klejonego są wysoce stabilne pod obciążeniem ogniowym i z łatwością spełniają wymagania normowe.

5.Estetyka

Drewno klejone sprawia dokładnie takie wrażenia jak drewno lite, czyli jest tak samo przyjazne, ciepłe, stwarza komfort psychiczny. Drewno jest w końcu najbardziej naturalnym materiałem budowlanym. Najczęściej drewno klejone występuje jako materiał konstrukcyjny, ale jednocześnie czyni niepowtarzalny klimat, atmosferę, przez co przyczynia się do miłego przebywania oraz wpływa na atmosferę pracy.

6.Wytrzymałość

Z drewna, dzięki małemu ciężarowi własnemu w stosunku do sztywności, można konstruować obiekty o dużych rozpiętościach.

7.Produkt ekologiczny

Każdy metr sześcienny drewna w okresie wzrostu wiąże około 0,9 t dwutlenku węgla i zatrzymuje go przez bardzo długi czas. Drewno wykazuje także doskonały bilans enrgetyczny. Na jego pozyskanie i transport zużywa się zdecydowanie mniej energii niż ma to miejsce w przypadku wszystkich nośników energii, co rzutuje wprost na ochronę środowiska.

8.Ekonomia

Utrzymanie i eksploatacja obiektów z konstrukcją z drewna klejonego daje komfort długotrwałego okresu bez dodatkowych zabiegów konserwacyjnych i renowacyjnych. Odpowiednio zaprojektowana i wykonana konstrukcja jest elementem długowiecznym w budynkach. Lekkość konstrukcji pozwala oszczędzać już w fazie budowy, co ma wpływ na zastosowanie mniejszych słupów, fundamentów oraz wykopu. Lekkość konstrukcji daje także pośrednio wymierne oszczędności na innych elementach całej inwestycji. Z uwagi na małe siły przekazywane na słupy, ściany, czy fundamenty, projektowane wymiary tych elementów są znacznie mniejsze niż przy zastosowaniu tradycyjnych konstrukcji stalowych, czy żelbetowych, a lekkość całości pozwala często na posadawianie budynków przy niekorzystnych warunkach gruntowych

9.Pochłania dźwięki i tłumi wibrację

Dzięki anizotropowej budowie drewno jest znakomitym materiałem stosowanym w pomieszczeniach wymagających dobrej akustyki (sale koncertowe, filharmonie, sale kinowe). Konstrukcje te pochłaniają również hałas i tłumią wibracje na pływalniach i halach produkcyjnych.