Produkcja klejonki

 

Podstawowym surowcem do produkcji jest tarcica pozyskiwana z drzew iglastych (sosna). Tarcica poddawana jest obróbce termicznej w specjalnie do tego celu zaprojektowanych suszarniach. Niedopuszczalne wady drewna są wycinane,a sortowanie wytrzymałościowe odbywa się metodą wizualną lub maszynową. Po osiągnięciu odpowiedniej wilgotności, tj. 12 - 2% jest sortowana - zgodnie z wymaganiami normowymi. Kolejnym krokiem jest pierwsza obróbka mechaniczna - czoła desek są frezowane na tzw. złącza palczaste, na czoła desek nakładany jest klej i deski łączy się w wymaganej długości tzw. wstęgi - długie listwy. za pomocą  linii do klejenia wzdłużnego. Tak przygotowany materiał odstawiany jest do wysuszenia kleju w złączach. Następnie wstęgi są strugane do odpowiedniej grubości (najczęściej 32mm), nakładany jest klej, wstęgi są układane i ściskane na wcześniej ustawionej prasie. Po wyschnięciu kleju otrzymuje się odpowiedni produkt który następnie poddaje się obróbce polegającej na wykonaniu struganiu.

Stosujemy klej poliuretanowy. Drewno klejone warstwowo składa się z przynajmniej trzech lub większej ilości warstw struganych desek. Płaszczyzny są układane poziomo jedna na drugiej i sklejane tworząc jeden całkowity przekrój. Elementy sklejane są w specjalnych prasach. w których formowany jest kształt elementu, prosty bądź krzywoliniowy. Pojedyncze deski są strugane i połączone ze sobą na długości za pomocą złączy klinowych i kleju, tak że powstaje teoretycznie deska o nieskończonej długości. Proces klejenia jest prowadzony przy zachowaniu odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza . Po utwardzeniu się kleju elementy wyjmuje się z prasy, po czym następuje faza wyrównania naprężeń. Elementy są obrabiane poprzez struganie oraz przycięcie na odpowiednie wymiary.

Na życzenie klienta krawędzie elementów mogą być odpowiednio frezowane.